Субота, 02 24th

Last updateПон, 08 Јан 2018 11am

Подзаконски акти

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ


- Упутство о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним изборним комисијама ("Службени гласник БиХ" бр: 37/14)


- Упутство о додјели и престанку мандата ("Службени гласник БиХ" бр: 37/14)


- Упутство о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста ("Службени гласник БиХ" бр: 37/14)


- Упутство о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача ("Службени гласник БиХ" бр: 37/14)


- Упутство о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (Пречишћени текст) ("Службени гласник БиХ" бр: 32/16)


- Инструкција о проведби члана 11. Упутства о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора ("Службени гласник БиХ" бр: 50/14)


- Правилник о вођењу и употреби Централног бирачког списка ("Службени гласник БиХ" бр: 32/16)


- Правилник о начину провођења избора у БиХ ("Службени гласник БиХ" бр: 32/16, 43/16 и 9/17)


- Упутство о утврђивању квалификација броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова Изборне комисије основне изборне јединице у БиХ ("Службени гласник БиХ" бр: 57/17 и 60/17)


АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

- Пословник Изборне комисије општине Лопаре 054/1-66/16
- Правилник о архивском пословању Изборне комисије општине Лопаре 054/1-68/16


СТАТУТ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

- Статут општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 4/14)
- Одлука о измјенама и допунама Статута општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 11/14)


ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

- Пословник Скупштине општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре'', број 4/14)


ОДЛУКА О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

- Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 7/13)


ОДЛУКА О ОБЛИЦИМА НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМУОПРАВИ

- Одлука о облицима непосредног учешћа грашађана у локалној самоуправи ("Службени гласник општине Лопаре", број: 7/13)


ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ИМЕНА УЛИЦА У НАСЕЉУ ЛОПАРЕ И ОСТАЛИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

- Одлука о одређивању имена улица у насељу Лопаре и обавези означавања објеката бројевима ("Службени гласник општине Лопаре", број: 12/07)
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању имена улица у насељу Лопаре и обавези означавања објеката бројевима ("Службени гласник општине Лопаре", број: 08/10)
- Одлука о одређивању имена улица у осталим насељеним мјестима на територији општине Лопаре и обавези означавања објеката бројевима ("Службени гласник општине Лопаре", број: 08/11)


КОДЕКС ПОНАШАЊА ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА - ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

 - Кодекс понашања изабраних представника - одборника у скупштини општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 03/05)
- Допуне Кодекса понашања изабраних представника - одборника у скупштини општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 03/12)

Контакт

  • Адреса: Општина Лопаре,
    Општинска изборна комисија,
    ул. Цара Душана 143, 75240 Лопаре
  • Тел/Факс: +387 55 650-193
Ви сте овде: Почетна Подзаконски акти