Понедељак, 12 11th

Last updateПон, 21 Авг 2017 8am

Документи

ДОКУМЕНТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

- Пословник Изборне комисије општине Лопаре

- Правилник о архивском пословању Изборне комисије општине Лопаре

_____________________________________________________________________________________

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

- Статут општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 4/14)

- Одлука о измјенама и допунама Статута општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 11/14)


ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
- Пословник Скупштине општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре'', број 4/14)


ОДЛУКА О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
- Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 7/13)


ОДЛУКА О ОБЛИЦИМА НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМУОПРАВИ
-
Одлука о облицима непосредног учешћа грашађана у локалној самоуправи ("Службени гласник општине Лопаре", број: 7/13)


ЗАКОН О СТАТУСУ ФУНКЦИОНЕРА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
- Закон о статусу функционера у локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 96/05 и 98/13)
- Закон о статусу функционера у локалној самоуправи - НЕСЛУЖБЕНИ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ


ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ИМЕНА УЛИЦА У НАСЕЉУ ЛОПАРЕ И ОСТАЛИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
- Одлука о одређивању имена улица у насељу Лопаре и обавези означавања објеката бројевима ("Службени гласник општине Лопаре", број: 12/07)
- Одлука о допуни Одлуке о одређивању имена улица у насељу Лопаре и обавези означавања објеката бројевима ("Службени гласник општине Лопаре", број: 08/10)
- Одлука о одређивању имена улица у осталим насељеним мјестима на територији општине Лопаре и обавези означавања објеката бројевима ("Службени гласник општине Лопаре", број: 08/11)


КОДЕКС ПОНАШАЊА ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА - ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

 - Кодекс понашања изабраних представника - одборника у скупштини општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 03/05)
- Допуне Кодекса понашања изабраних представника - одборника у скупштини општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", број: 03/12)

Контакт

  • Адреса: Општина Лопаре,
    Општинска изборна комисија,
    ул. Цара Душана 143, 75240 Лопаре
  • Тел/Факс: +387 55 650-193
Ви сте овде: Почетна Акти