Четвртак, 05 23rd

Last updateПет, 17 Мај 2024 9am

Мјесне заједнице

 - ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ - АПРИЛ 2017

Мјесне заједнице се образују одлуком скупштине јединице локалне самоуправе.

- Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре"), број:7/13


Избори за чланове Савјета мјесне заједнице регулисани су:

- Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице ("Службени гласник Републике Српске" бр: 122/12 од 26.12.2012 године)

- Упутством о измјенама и допунама упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице ("Службени гласник Републике Српске" бр:31/13 од 15.04.2013. године)

- Изборни закон Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12)

- Закон о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)

- Изборни закон Босне и Херцеговине

 

СПИСАК МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

1. БОБЕТИНО БРДО (обухвата подручје насељеног мјеста Бобетино Брдо)

2. БРУСНИЦА (обухвата подручје насељеног мјеста Брусница и јужни дио територије катастарске општине Челић)

3. ВАКУФ (обухвата подручје насељеног мјеста Вакуф)

4. ВУКОСАВЦИ (обухвата подручје насељеног мјеста Вукосавци)

5. ЗАВРШЈЕ (обухвата дио територије катастарске општине Растошница)

6. ЈАБЛАНИЦА (обухвата подручје насељеног мјеста Јабланица и дио територије катастарске општине Косци)

7. КОРАЈ (обухвата подручје насељеног мјеста Корај)

8. КОЗЈАК ( обухвата подручје насељеног мјеста Козјак)

9. КОРЕТАШИ ( обухвата подручја насељених мјеста Кореташи и Смиљевац и сјеверни дио територије катастарске општине Челић)

10. КОЊИКОВИЋИ (обухвата дио територије катастарске општине Ковачица)

11. ЛАБУЦКА (обухвата подручје насељеног мјеста Лабуцка)

12. ЛИПОВИЦЕ (обухвата подручје насељеног мјеста Липовице)

13. ЛОПАРЕ ( обухвата подручја насељених мјеста Лопаре и Лопаре Село )

14. МАЧКОВАЦ ( обухвата подручје насељеног мјеста Мачковац)

15. МИЛИНО СЕЛО (обухвата подручје насељеног мјеста Милино Село)

16. МИРОСАВЦИ (обухвата подручје насељеног мјеста Миросавци)

17. МРТВИЦА (обухвата подручје насељеног мјеста Мртвица)

18. ПЕЉАВЕ (обухвата подручје насељеног мјеста Пељаве)

19. ПИПЕРИ (обухвата подручје насељеног мјеста Пипери и дијелова територија катастарских општина Лукавица, Нахвиоци и Висори)

20. ПИРКОВЦИ ( обухвата подручје насељеног мјеста Пирковци)

21. ПОДГОРА (обухвата подручје насељеног мјеста Подгора и дио територије катастарске општине Потраш)

22. ПРИБОЈ (обухвата подручја насељених мјеста Прибој и Бријест)

23. ПУКИШ (обухвата подручје насељеног мјеста Пукиш и дио територије катастарске општине Ратковићи)

24. ПУШКОВАЦ (обухвата подручје насељеног мјеста Пушковац)

25. ТОБУТ (обухвата подручје насељеног мјеста Тобут)

Контакт

  • Адреса: Општина Лопаре,
    Општинска изборна комисија,
    ул. Цара Душана 143, 75240 Лопаре
  • Тел/Факс: +387 55 650-193
Ви сте овде: Почетна Мјесне заједнице