Субота, 07 20th

Last updateУто, 18 Јун 2024 9am

Закони

ЗАКОНИ


- Изборни закон Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр:23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16)


- Изборни закон Републике Српске ("Службени гласник РС" бр: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12)


- Закон о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени гласник РС" бр: 97/16)


- Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) ("Службени гласник БиХ" бр: 32/10)


- Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник РС" бр: 73/08)


- Закон о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине НЕСЛУЖБЕНИ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ("Службени гласник БиХ" број: 16/02, 14/13, 12/04, 63/08 и 18/12)


- Закон о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр: 97/16)


- Закон о статусу функционера у локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 96/05 и 98/13)
- Закон о статусу функционера у локалној самоуправи - НЕСЛУЖБЕНИ ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ


 

 

Контакт

  • Адреса: Општина Лопаре,
    Општинска изборна комисија,
    ул. Цара Душана 143, 75240 Лопаре
  • Тел/Факс: +387 55 650-193
Ви сте овде: Почетна Закони